0216 807 00 25 muhasebe@elityonetim.com
+1 2223 4567 Mon - Fri 09:00 - 17:00 4th Avenue Kingston St. New York
+1 8887-3342 Mon - Fri 09:00 - 17:00 55th Floor Paulsson Bd. SF

HAKSIZ MÜDAHALE

MEVZUATLAR HAKSIZ MÜDAHALE

HAKSIZ MÜDAHALE

..............................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Adı soyadı,Adresi) DAVALILAR : (Kat malikinin Adı-Soyadı,Adresi) KONUSU : Kat Maliki bulunan davalı kat maliklerinin olurunu almadan bağımsız bölümünün balkonunu genişletmiş bulunmaktadır. yapılan bu müdahalenin önlenerek eski haline dönüştürülmesi talep edilmektedir. OLAY : ...............ili..............ilçesi .............. mahallesi.............. caddesi ...............sokakta..........ada...........parselde bulunan......kapı numaralı, apartmanın paydaşlarındanım. Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülerek kat mülkiyeti Kanununun 19.maddesine muhalefet edilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu bağımsız bölümün Eski haline getirilmesi için dava açılmış bulunmaktadır. HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.19,33 ve ilgili mevzuat. DELİLLER : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller. SONUÇ VE İSTEK : Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülmesi nedeniyle bu müdahalenin önlenmesi, söz konusu balkonun eski haline getirilmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim. (Tarih...../...../.......) Davacı(Adı-Soyadı,İmza)