0216 807 00 25 muhasebe@elityonetim.com
+1 2223 4567 Mon - Fri 09:00 - 17:00 4th Avenue Kingston St. New York
+1 8887-3342 Mon - Fri 09:00 - 17:00 55th Floor Paulsson Bd. SF

İCRA TAKİBİ

MEVZUATLAR İCRA TAKİBİ

İCRA TAKİBİ

TAKİP TALEBİ Esas Kayıt No.Tarihi 1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ......................................................................ve ikametgahı,alacaklı yabancı memlekette ...................................................................... oturuyorsa Türkiye’de göstereceği....................................................................... ikametgahı ....................................................................... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ........................................................................ adı, soyadı ve ikametgahı ........................................................................ 3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,soyadı ve ikametgahı ....................................................................... 4- Alacağın veya talep olunan teminatın cins ....................................................................... ve türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda ............................................ faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün ........................................... 5- Menkul rehni veya ipotekle temin edilmiş .............................. ............... .......................... olan bir alacak talebinde merhunun ne....................................................................... olduğu merhun üçüncü şahıslar tarafından ....................................................................... verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş...................................................................... ise adı, soyadı ....................................................................... 6-Takip, ilama veya takip hükmündeki belgeye .......................... ................. ......................... müstenit ise ilam veya belgeyi veren makamın ...................... ............................ ................ adı, ilam veya belgenin tarihi, nosu ve özeti ....................................................................... 7-Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi ........................... ............... ........................ 8-Tevdi edilen senet (poliçe, emre muharrer senet, çek)in tarih ve numarası, özeti senede müstenit değilse borcun sebebi ....................... .......................... ...................... 9-Alacaklının takip yollarından hangisini talep eylediği ....................... ............................................... Yukarıda (..........) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. (Tarih..../..../......../) Alacaklı veya vekilinin imzası